Misja i Cele

Systemowy Projekt Budowania Grup Wsparcia Troski o Osoby Niepełnosprawne od Poczęcia do Naturalnej Śmierci

Życie Bez Granic

„Życie Bez Granic” to dzieło, które inicjuje Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana z inspiracji Sługi Bożego Roberta Schumana, które realizuje praktyczną formułę wdrażania idei Schumana w logicznej implikacji: Jedność >Solidarność > Pokój w różnych wymiarach społecznych. Instytut Myśli Schumana wzywa wszystkich Polaków i różnego typu instytucje do włączenia się i zaangażowania w to dzieło.

Ja przyszedłem po to, aby służyć, a nie po to aby mi służono.


Robert Schuman
Sługa Boży

Tutaj pobierz tekst w pdf na temat “Koncepcji Dzieła Życie Bez Granic”