Współpraca z Caritas Archidiecezji Warszawskiej w ramach tworzenia Wspólnot Serca

 

Wspólnoty Serca podjęły współpracę z Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Na spotkaniu z księdzem Zbigniewem Zembrzuskim, Dyrektorem Caritas Archidiecezji Warszawskiej rozmawialiśmy o możliwości współpracy między tymi dwoma podmiotami. Ustaliliśmy, że Caritas jest gotowy pomagać w zakresie głównie finansowym i materialnym osobom znajdującym się w trudnym położeniu z powodu niskich dochodów finansowych. Chodzi tu głównie o takie dziedziny jak np:

– zakup leków

– dofinansowanie przy zakupie sprzętu stałego takiego jak np. protezy kończyn, wózków inwalidzkich, ale również wyposażenia mieszkania jak np. sprzętu AGD

– dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Jak podkreślał ksiądz dyrektor pomoc ta jest udzielana jako dofinansowanie to znaczy, osoba potrzebująca najpierw powinna starać się i otrzymać pomoc finansową od odpowiednich instytucji państwowych jak np. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie które współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoby potrzebujące powinny zgłaszać się osobiście. Telefon kontaktowy do sekretariatu Caritas: 22 828 18 15

Wspólnoty Serca będą mogły również zapraszać na swoje spotkania specjalistów Caritas np. psychologów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w budowaniu relacji i niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Caritas będzie proponował i zapraszał do Wspólnot Serca te rodziny z osobami niepełnosprawnymi, które będą okazywały zainteresowanie taką formą budowania relacji.

 

Prof. Zbigniew Krysiak                                   Ryszard Krzyżkowski

Prezes Instytutu Myśli Schumana                Wiceprezes Instytutu Myśli Schumana

Tel. 796 140 400                                              Tel. 570 990 686

Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com         Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com

You may also like...