Panel “Czy naprawdę na pierwszym miejscu? Osoby z niepełnosprawnościami w Kościele i społeczeństwie”

W dniach 21 – 23 września odbył się XI Zjazd Gnieźnieński pod hasłem “Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. Wśród dostojnych gości było wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych i kościelnych z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Przewodniczącym Episkopatu abp. Stanisławem Gądeckim na czele. Gospodarzem był oczywiście prymas Polski abp Wojciech Polak. Odbyło się wiele ciekawych paneli dyskusyjnych, którym przysłuchiwał się przedstawiciel Instytutu Myśli Schumana. Najbardziej interesującym dla Wspólnot Serca był panel “Czy naprawdę na pierwszym miejscu? Osoby z niepełnosprawnościami w Kościele i społeczeństwie”. W panelu uczestniczyły: s. Eliza Myk OP – Całe życie zakonne związała z dziećmi niepełnosprawnymi: najpierw jako opiekunka, a po ukończeniu studiów ekonomicznych – także jako menedżer. Koordynatorka budowy nowego Domu Chłopaków w Broniszewicach, przeznaczonego dla chłopców i mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną, dr Agnieszka Dudzińska – Instytut Studiów Politycznych PAN, matka dziecka z niepełnosprawnością, dr Anna Maliszewska – Katedra Teologi Dogmatycznej i Duchowości na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Maria Libura – Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagielońskiego, Dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi Uczelni Łazarskiego, matka dziecka z niepełnosprawnością. W dyskusji zostało poruszonych wiele ważnych tematów jak również znalazły potwierdzenie główne założenia Wspólnot Serca: budowanie relacji w rodzinami osób niepełnosprawnych – jedna z panelistek straciła połowę znajomych po urodzeniu niepełnosprawnego dziecka, podstawowa pomoc takim rodzinom np. w codziennych obowiązkach oraz tworzenie atmosfery równości – nikt z nas nie jest w pełni sprawny i dlatego potrzebujemy siebie nawzajem, nie patrzymy na osoby niepełnosprawne z wyższością i nie stosujemy języka wykluczającego. Postawy panelistek napawały otuchą, natomiast cieniem na całym panelu położył się brak obecności przedstawiciela hierarchii kościelnej, co sugerowało odpowiedź na pytanie zawarte w tytule panelu, że jednak osoby z niepełnosprawnościami nie są w Kościele na pierwszym miejscu.

You may also like...