Partnerzy i Patroni

Wspólnoty Serca podjęły współpracę z Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Na spotkaniu z księdzem Zbigniewem Zembrzuskim, Dyrektorem Caritas Archidiecezji Warszawskiej rozmawialiśmy o możliwości współpracy między tymi dwoma podmiotami. Caritas jest gotowy pomagać w zakresie głównie finansowym i materialnym osobom znajdującym się w trudnym położeniu z powodu niskich dochodów finansowych. Chodzi tu głównie o takie dziedziny jak np:
– zakup leków
– dofinansowanie przy zakupie sprzętu stałego takiego jak np. protezy kończyn, wózków inwalidzkich, ale również wyposażenia mieszkania jak np. sprzętu AGD
– dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
Jak podkreślał ksiądz dyrektor pomoc ta jest udzielana jako dofinansowanie to znaczy, osoba potrzebująca najpierw powinna starać się i otrzymać pomoc finansową od odpowiednich instytucji państwowych jak np. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie które współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Osoby potrzebujące powinny zgłaszać się osobiście. Telefon kontaktowy do sekretariatu Caritas: 22 828 18 15
Wspólnoty Serca będą mogły również zapraszać na swoje spotkania specjalistów Caritas np. psychologów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w relacjach z osobami niepełnosprawnymi.