We czwartek 19 lipca odbyliśmy bardzo ciekawe spotkanie z przedstawicielami Słonecznej Krainy

We czwartek 19 lipca przyjechali do nas goście ze Śląska Cieszyńskiego. Pan Krystian Kroczek jest Dyrektorem sieci Terapeutycznych Punktów Przedszkolnych Słoneczna Kraina https://tppsk.pl/. Drugi gość to Pan Remigiusz Jankowski, który jest radnym Miasta Cieszyna i współpracuje ze Słoneczną Krainą. Przedszkola te opiekują się dziećmi autystycznymi. Rozmawialiśmy o naszych projektach i o współpracy dla dobra osób niepełnosprawnych. Spotkanie było bardzo udane i mamy nadzieję, że zaowocuje bliską współpracą. Dokładniejsze sprawozdanie ze spotkania już wkrótce.

You may also like...