Wspólnoty Serca

Zasady i koncepcja funkcjonowania “Wspólnot Serca”

Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana we współpracy z Caritas Polska zapraszają do systemowego dzieła pod nazwą „Życie Bez Granic” w celu budowania grup wsparcia tzw. „Wspólnot Serca” przez tworzenie relacji i wspólnoty tzw. osób pełnosprawnych z tzw. osobami niepełnosprawnymi od poczęcia do naturalnej śmierci.

„Życie Bez Granic” to dzieło powstałe z inspiracji Sługi Bożego Roberta Schumana, które realizuje praktyczną formułę wdrażania idei Schumana ujętej w logicznej implikacji: Jedność > Solidarność > Pokój. Wzywamy wszystkich Polaków oraz różnego rodzaju instytucje i podmioty, w tym media, do włączenia się i zaangażowania w to dzieło i jego promocję.

„Wszyscy jesteśmy – z pewnością niedoskonałymi – narzędziami Opatrzności, która posługuje się nami, by dokonać wielkich rzeczy,
dla których nasze własne siły byłyby niewystarczające. Świadomość tego
zobowiązuje nas do wielkiej skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje
nam ona spokój wewnętrzny, który nie byłby usprawiedliwiony, gdybyśmy
postrzegali nasze osobiste doświadczenia jedynie z czysto ziemskiego
punktu widzenia”


Robert Schuman
Sługa Boży

Tutaj pobierz pdf z pełnym tekstem “Zasad Funkcjonowania Wspólnoty Serca”