Zapraszamy wszystkich Senatorów, Posłów i Europosłów do promowania i tworzenia “Wspólnot Serca” w całej Polsce

Systemowy Projekt Budowania Grup Wsparcia Troski o Osoby Niepełnosprawne od Poczęcia do Naturalnej Śmierci

„Życie Bez Granic”

„Życie Bez Granic” to dzieło, które inicjuje Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana z inspiracji Sługi Bożego Roberta Schumana realizując praktyczną formułę wdrażania idei Schumana wynikającą z logicznej implikacji: Jedność > Solidarność > Pokój jako podstawy budowania relacji między ludźmi. Instytut Myśli Schumana wzywa wszystkich Polaków i różnego typu instytucje do włączenia się i zaangażowania w to dzieło.
Motto Schumana:
“Ja przyszedłem po to, aby służyć, a nie po to aby mi służono”
„Wszyscy jesteśmy – z pewnością niedoskonałymi – narzędziami Opatrzności, która posługuje się nami, by dokonać wielkich rzeczy, dla których nasze własne siły byłyby niewystarczające. Świadomość tego zobowiązuje nas do wielkiej skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje nam ona spokój wewnętrzny, który nie byłby usprawiedliwiony, gdybyśmy postrzegali nasze osobiste doświadczenia jedynie z czysto ziemskiego punktu widzenia” [Robert Schuman]
Tworzenie zdrowego i skutecznego systemu wsparcia niesprawności człowieka wychodzić powinno z zasady, że „wszystkie dzieci są nasze”. Nie chodzi tu tylko dosłownie o człowieka w wieku dziecka, ale w ogóle o człowieka wg. kryterium stanu jego rozwoju i kondycji do samodzielnego radzenia sobie w różnych warunkach życia. Rezultatem takiego systemowego działania miałoby być usuwanie lęku u bliskich i rodziców opiekujących się samotnie niesprawnymi dziećmi i tworzenie klimatu pokoju. Bardzo dobrze znane jest zjawisko lęku rodziców przed tym co stanie się z ich niesprawnymi dziećmi, kiedy umrą rodzice. Taka sytuacja powoduje, że kiedy matki dowiadują się o niesprawności dziecka poczętego podejmują często z powodu wymienionego lęku desperackie kroki. W tym kontekście nie można tworzyć rozwiązań regulacyjnych dotyczących niezabijania dzieci poczętych w izolacji od systemu troski o tych najmniejszych po ich urodzeniu aż do naturalnej śmierci.

You may also like...